1/10/11

Διπλωματική εργασία στο ΕΑΠ

Η συγγραφή της διπλωματικής εργασίας αποτελεί την πιο απαιτητική αλλά ταυτόχρονα και την πιο δημιουργική πρόκληση του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας διαφέρει κατά πολύ από τις εργασίες που εκπονούν οι φοιτητές στο πλαίσιο των θεματικών ενοτήτων, αποτελεί μια επίμονη διαδικασία και απαιτεί μεθοδικότητα. Η καλή συνεργασία, η επικοινωνία και η συζήτηση με το μέλος ΣΕΠ που έχει την επίβλεψη είναι σημαντική.
Το ΕΑΠ συστηματοποιώντας την εμπειρία του, παρέχει στους φοιτητές του σαφείς οδηγίες τόσο για τις διαδικασίες όσο και για τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσει  ο φοιτητής για να ολοκληρώσει επιτυχώς τη διπλωματική του εργασία. Για το σκοπό αυτό έχουν αναρτηθεί στην πλατφόρμα study.eap.gr μια σειρά από έντυπα που αφορούν τόσο στον κανονισμό εκπόνησης ΔΕ και τα σχετικά χρονοδιαγράμματα,  όσο και σε αναλυτικές οδηγίες για τη δομή της εργασίας, την ανάπτυξη των περιεχομένων της και τον τρόπο παράθεσης και καταγραφής των βιβλιογραφικών αναφορών και παραπομπών. 
Επίσης,  το επιστημονικό περιοδικό ‘Ανοικτή Εκπαίδευση’ (Open Education) περιλαμβάνει πολλές εργασίες με αντικείμενο τη διαδικασία συγγραφής μιας ερευνητικής εργασίας, ενώ το 4ο τεύχος του περιοδικού είναι αποκλειστικά αφιερωμένο στη μεθοδολογία εκπόνησης μεταπτυχιακών ερευνητικών εργασιών. Μεταξύ των άρθρων που περιλαμβάνει το συγκεκριμένο τεύχος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το άρθρο με τίτλο ‘Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές στην επιλογή θέματος για τη διπλωματική τους εργασία».
Επίσης, με πρωτοβουλίες των ακαδημαϊκών υπευθύνων και των μελών ΣΕΠ πραγματοποιούνται συχνά ημερίδες και σεμινάρια με σκοπό να δώσουν εφόδια προς τους φοιτητές για την διαδικασία εκπόνησης των διπλωματικών εργασιών.
Επίσης, είναι απαραίτητη η συνεχής επικοινωνία και η συνεργασία του φοιτητή με το μέλος ΣΕΠ που επιβλέπει τη διπλωματική του εργασία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου