Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2011

Διπλωματική εργασία στο ΕΑΠ

Η συγγραφή της διπλωματικής εργασίας αποτελεί την πιο απαιτητική αλλά ταυτόχρονα και την πιο δημιουργική πρόκληση του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας διαφέρει κατά πολύ από τις εργασίες που εκπονούν οι φοιτητές στο πλαίσιο των θεματικών ενοτήτων, αποτελεί μια επίμονη διαδικασία και απαιτεί μεθοδικότητα. Η καλή συνεργασία, η επικοινωνία και η συζήτηση με το μέλος ΣΕΠ που έχει την επίβλεψη είναι σημαντική. Ουσιαστικές πληροφορίες ως προς τη δομή, το περιεχόμενο και τη μεθοδολογική προσέγγιση του θέματος της εργασίας περιλαμβάνονται:
  • Στις οδηγίες εκπόνησης διπλωματικών εργασιών για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών ‘ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ’ (Θεματικές ενότητες ΕΚΕ50, ΕΚΕ51 και ΕΚΠ64) (Σύνταξη Κατερίνα Κεδράκα) (κάντε κλικ εδώ)

  • Στις προδιαγραφές εκπόνησης διπλωματικών εργασιών για τη θεματική ενότητα ‘Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση’(ΕΚΠ65) (επιμ. Α. Λιοναράκης) (κάντε κλικ εδώ).
Το 4ο τεύχος του περιοδικού ‘Ανοικτή Εκπαίδευση’ (Open Education) είναι αφιερωμένο στη μεθοδολογία εκπόνησης μεταπτυχιακών ερευνητικών εργασιών (κάντε κλικ εδώ). Μεταξύ των άρθρων που περιλαμβάνει το συγκεκριμένο τεύχος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το άρθρο με τίτλο ‘Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές στην επιλογή θέματος για τη διπλωματική τους εργασία» (κάντε κλικ εδώ).
Επίσης, σε ότι αφορά στις παραπομπές και στις βιβλιογραφικές αναφορές, η παράθεση και καταγραφή τους θα πρέπει να γίνεται με συστηματικό τρόπο. Για το λόγο αυτό έχουν αναπτυχθεί και ακολουθούνται, κατά περίπτωση, διάφορα συστήματα με πιο διαδεδομένο το σύστημα αναφοράς APA (American Psychological Association) "κάντε κλικ εδώ"
Τέλος, χρήσιμη μπορεί να είναι μια γρήγορη ματιά σε μερικές διπλωματικές εργασίες με απέσπασαν υψηλή βαθμολογία. Για να τις δείτε εργασίες από τη Θ.Ε. ΕΚΠ65 "κάντε κλικ εδώ"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου