15/4/11

Παιδαγωγική Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας: European Pedagogical ICT (EPICT)


Το πρόγραμμα «Παιδαγωγική Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας» αποτέλεσε την προσαρμογή του Ευρωπαϊκού Προτύπου European Pedagogical ICT (EPICT) Licence (www.epict.org) στην Ελλάδα.

Η επιμόρφωση προσφέρθηκε σε 72 εν ενεργεία εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από 16 σχολικές μονάδες του Νομού Αττικής κατά την περίοδο Δεκεμβρίου 2004-Ιουνίου 2005 (συνολική διάρκεια 7 μήνες). Φορείς υλοποίησης του Προγράμματος ήταν το Ίδρυμα Λαμπράκη, το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Η επιμορφωτική διαδικασία είχε τα χαρακτηριστικά ενδοσχολικής - ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης και περιλάμβανε συνδυασμό μορφών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, υποστηριζόμενης μάθησης και συνεργατικής μάθησηςμέσω ενός διαδικτυακού περιβάλλοντος (Web-Based Environment).

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης αποσκοπούσε: (α) στην καλλιέργεια βασικών δεξιοτήτων στις ΤΠΕς, (β) στην εμπέδωση της χρήσης βασικών εργαλείων και εφαρμογών, (γ) στην υποστήριξη και προώθηση της παιδαγωγικής αξιοποίησης των σύγχρονων εφαρμογών των ΤΠΕ, και (δ) στην ανάπτυξη προτύπων σεναρίων ένταξης των νέων τεχνολογιών στη διδακτική πρακτική.

Τα περιεχόμενα ήταν οργανωμένα σε αυτόνομες ενότητες. Οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε ομάδες τριών ή τεσσάρων ατόμων από το ίδιο σχολείο και για να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα έπρεπε να παραδώσουν συνολικά 8 εργασίες (1 για κάθε ενότητα) ως προϊόν ομαδικής δουλειάς και συνεργασίας. Κάθε ομάδα υποστηρίζονταν και καθοδηγούνταν από πιστοποιημένους επιμορφωτές μέσω του Διαδικτυακού περιβάλλοντος. Ο επιμορφωτής ήταν αρμόδιος για την παροχή στήριξης, την υπόδειξη της σωστής χρήσης του επιμορφωτικού υλικού, την ανάθεση, την παρακολούθηση της προόδου και την αξιολόγηση των εργασιών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου