30/12/11

Εξ αποστάσεως ασύγχρονη επιμόρφωση εκπαιδευτικών Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και Ηπείρου σε θέματα πολυπολιτισμικότητας και επιθετικότητας στο σχολικό περιβάλλον

Στο πλαίσιο ευρύτερων δράσεων που αφορούν στην προώθηση της διαπολιτισμικότητας, το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στο πλαίσιο του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, υλοποίηση της περίοδο 2007-08 το έργο με τίτλο «Εξ αποστάσεως ασύγχρονη επιμόρφωση εκπαιδευτικών για διδασκαλία μαθημάτων» με αντικείμενο την εξ αποστάσεως επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε θέματα διαχείρισης της πολυπολιτισμικότητας και της επιθετικότητας στο σχολικό περιβάλλον. 
Στην επιμόρφωση συμμετείχαν 216 εκπαιδευτικοί που υπηρετούσαν στις περιοχές Αν. Μακεδονίας-Θράκης και Ηπείρου. Το κύριο μέρος της επιμορφωτικής διαδικασίας πραγματοποιήθηκε εξ αποστάσεως μέσα από την πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης «ΙΣΤΟΣ» του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (η οποία διέθετε δυνατότητες παρουσίασης εκπαιδευτικού υλικού σε μορφή ψηφιακού κειμένου, δυνατότητα επισύναψης αρχείων σε μορφή .pdf, ημερολόγιο και σύστημα ηλεκτρονικής επικοινωνίας) με την υποστήριξη και καθοδήγηση από εξειδικευμένο επιμορφωτή.
Η πλατφόρμα "ΙΣΤΟΣ" που αξιοποιήθηκε για την υλοποίηση του προγράμματος εξ αποστάσεως επιμόρφωσης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου