8/10/14

Τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων από απόσταση και ο ρόλος του εκπαιδευτή

Στο εκπαιδευτικό υλικό που παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου "Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΙ" του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, περιγράφονται οι αρμοδιότητες και οι ρόλοι του εκπαιδευτή καθώς και τις τεχνικές που μπορεί να χρησιμοποιήσει για να υποστηρίξει τη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία σε προγράμματα εκπαίδευσης που υλοποιούνται με το συνδυασμό μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και παραδοσιακής εκπαίδευσης ενηλίκων. Έμφαση δίνεται στην καταγραφή πρακτικών προτάσεων και συμβουλών που θα τον διευκολύνουν στο έργο του εκπαιδευτή ενηλίκων.

Το υλικό είναι προσβάσιμο μέσω της ψηφιακής βιβλιοθήκης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση" (κλικ εδώ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου