5/2/16

Ολοκλήρωση Προγράμματος Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής από το ΕΑΠ

Ολοκληρώθηκε και ο 5ος κύκλος του προγράμματος επιμόρφωσης εκπαιδευτικών πληροφορικής, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Εκπαιδευτικοί και Διά Βίου Μάθηση» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Το επιμορφωτικό πρόγραμμα ξεκίνησε να προσφέρεται τον Οκτώβριο του 2013 και μέχρι σήμερα έχουν υλοποιηθεί οι ακόλουθοι επιμορφωτικοί κύκλοι:

 • Α' κύκλος: Οκτώβριος 2013 - Φεβρουάριος 2014
 • Β΄κύκλος: Φεβρουάριος 2014 - Ιούνιος 2014
 • Γ' Κύκλος: Οκτώβριος 2014 - Φεβρουάριος 2015
 • Δ' Κύκλος: Φεβρουάριος 2015 - Ιούνιος 2015
 • Ε' Κύκλος: Οκτώβριος 2015 - Φεβρουάριος 2016

Το πρόγραμμα έχουν παρακολουθήσει και ολοκληρώσει μέχρι σήμερα 268 εκπαιδευτικοί από όλη την Ελλάδα.
Σκοπός του προγράμματος είναι να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής να αποκτήσουν γνώσεις και να αναπτύξουν ικανότητες που αφορούν στο σχεδιασμό και στην προετοιμασία της διδασκαλίας, την αξιοποίηση σύγχρονων/ εναλλακτικών τεχνικών και καινοτομικών πρακτικών στη διδασκαλία (εκπαίδευση μέσα από την τέχνη και ανάπτυξη οριζόντιων ικανοτήτων των μαθητών) και την αντιμετώπιση προβλημάτων που παρουσιάζονται στη σχολική τάξη.
Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με την εκπαιδευτική διαδικασία να βασίζεται σε ένα οργανικά δομημένο σύνολο και με συστατικά στοιχεία: το εκπαιδευτικό υλικό, τη διδακτική διαδικασία, την επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων, την υποστήριξη και την αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων.
Το περιεχόμενο του προγράμματος δομείται στις ακόλουθες θεματικές ενότητες: 
 • Προϋποθέσεις Αποτελεσματικής Δια Βίου Μάθησης 
 • Σχεδιασμός και Προετοιμασία Διδακτικών Προσεγγίσεων 
 • Διεξαγωγή Διδασκαλίας: Σύγχρονες Εκπαιδευτικές Τεχνικές 
 • Ανάπτυξη Στοχαστικών Ικανοτήτων Τέχνη και ΤΠΕ 
 • Ανάπτυξη των οριζόντιων ικανοτήτων 
 • Η Δυναμική των Σχέσεων στο Σχολείο 
 • Η κρίση του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού
Η διάρκεια του προγράμματος είναι 150 διδακτικές ώρες, εκ των οποίων οι 134 αφορούν στην αυτόνομη μελέτη εκπαιδευτικού υλικού, την εκπόνηση δραστηριοτήτων και γραπτής εργασίας. Οι υπόλοιπες 16 ώρες αφορούν στη συμμετοχή σε τέσσερις τετράωρες συναντήσεις. 
Από τους 268 εκπαιδευτικού από ολόκληρη την Ελλάδα από τους οποίους οι 37 παρακολούθησαν τις συναντήσεις δια ζώσης ενώ οι 231 αξιοποίησης τη δυνατότητα της τηλεδιάσκεψης προκειμένου να επικοινωνούν σε πραγματικό χρόνο με τον διδάσκοντα και τους άλλους επιμορφούμενους κατά τη διάρκεια των τεσσάρων συναντήσεων.


Επίσης, το Edmodo χρησιμοποιήθηκε για την υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαιδευτικής διαδικασίας κατά την οποία οι εκπαιδευόμενοι μελετούσαν το εκπαιδευτικό υλικό και υλοποίησαν τις ατομικές και συνεργατικές δραστηριότητες.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου