10/12/12

Πρακτική Άσκηση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής

Η Πρακτική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής υλοποιήθηκε την περίοδο 2007-08 στο πλαίσιο του ομώνυμου Υποέργου  της Πράξης «Δράσεις Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής», της Κατηγορίας Πράξεων 1.2.2 «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και Πιστοποίηση», του Μέτρου 1.2 «Εισαγωγή και Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση», του επιχειρησιακού προγράμματος (ΕΠ) της κοινωνίας της πληροφορίας (ΚτΠ), που συγχρηματοδοτήθηκε κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και κατά 25% από τους Εθνικούς Πόρους.

Αντικείμενο του έργου ήταν η παροχή στα στελέχη των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ και στους υπεύθυνους των Σχολικών Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΕΠΕΗΥ), των απαραίτητων γνώσεων ως προς τα τεχνικά, οργανωτικά και διαχειριστικά θέματα που αφορούν στα ΣΕΠΕΗΥ και τη διαχείριση των υποδομών ΤΠΕ των σχολείων.
Αποδέκτες της επιμόρφωσης ήταν 267 στελέχη των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ και 3200 εκπαιδευτικοί πληροφορικής που είχαν οριστεί Υπεύθυνοι των ΣΕΠΕΗΥ.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε στη Διεύθυνση του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του ΙΤΥΕ "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου